پیر شدم...

فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند ...
و چین و چروک ها را ماست مالی ...
و حتی از آن خنده ها که دوست داشتی برایم بکارد !
باز هم از نگاهم پیداست که چقدر به نبودنت خیره مانده ام !گریه

/ 1 نظر / 3 بازدید
ریحان

گریه نکن :(