به بعضیا باید گفت:
شما سیرابی گاوم نیستی...
چه برسه به جیگر ما.....
آره.... این جوریاس

/ 1 نظر / 14 بازدید